Rome II İçin Yeni Fraksiyon “Parthia” Duyuruldu!

Hoşgörü, adalet, kazanç

Parni kabilesinin lideri Arsaces’in başa geçmesi, Greko-Makedon hakimiyetinden kurtulmaya çalışırken zayıf düşmüş olan Parthava’nın Selevkos mandası karşısında zaferlerini garantilemişti. Böylece Parthia’nın yükselişi başladı; eskilerin Ahameniş imparatorluğu ile kıyaslanabilecek, Roma’nın gücü ve zenginliğine yaklaşabilen bir doğu imparatorluğu.

Bir kabileler konfederasyonu olan Parthia atları, göçebemsi atlı okçuları ve hem atı, hem de binicisini koruyan bronz veya demir zırhlar kullanan ağır süvarileri ile ünlüdür. Piyade birimleri olarak etnik Pers/İranlı dağlılar, mızraklılar ve avcılar, bazen de Selevkos tarzı giyinmiş ve silahlanmış paralı askerler kullanır.

Pers, Helenistik ve yerel kültürleri birleştiren Parthia’nın dini inanç ve felsefelerinde hem Yunan, hem de İran Tanrılarına saygı duyulur ve Zerdüştlük uygulamalarına da rastlanır. Zaman içinde ekonominin can damarı olan tarım arazilerini elinde tutan soylu bir kesim ortaya çıkmış, ajanları İpek Yolu üzerinden ticaret sayesinde eski dünyada rahatlıkla dolaşabilmeye başlamıştır.

Bir Doğu fraksiyonu olan Parthia, hem ticaret kapasitesi, hem de kültürel gücü yönünden Pers İmparatorluğunun zengin mirasından faydalanmaktadır. Yabancı kültürlere karşı gösterdikleri hoşgörü sayesinde yeni toprakları fethetmeleri kolay olmuş olsa da, Zerdüştlük görüşünün köleliğe hoş bakmaması yüzünden hem ekonomik alanda, hem de kamu düzeni bakımından zorluk yaşamışlardır. Savaş sırasında, özellikle de açık alanlarda savaşıyorlarsa, nişancılık ve süvariler konusundaki uzmanlıkları sayesinde kesinlikle hafife alınmaması gereken bir kuvvettirler.

 

BASIN BÜLTENİ


Yorum Yazın

Connect with Facebook